6 правила за успешно провеждане на оперативка

Client-Briefing-Principles-SureMountain-Construction-Property-Maintenance-and-energy-saving

Оперативка. Думата почти се превърна в синоним на загуба на време. Ще цитираме Капитан Кларк- „Заседанието е събитие, на което протоколите са запазени, а времето – безвъзвратно  изгубено”. Свикайте спешна оперативка в офиса и ще видите, че това, което ще… Continue Reading